Szkoła Policealna Nr 3

no image Szkoła Policealna Nr 3 to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Zielona Góra, a za jej prowadzenie odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Długa nr 5. Kod pocztowy lokalizacji to 65401. Ze szkołą można skontaktować się za pośrednictwem telefonu: 684544550, bądź faxem: 684544554. Jest to placówka publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 26, z czego 25 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 080109648.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.