Szkoła Policealna Nr 30 Dla Dorosłych

no image Szkoła Policealna Nr 30 Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Poznań. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Działyńskich nr 4/5. Kod pocztowy lokalizacji to 61727. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 618522464, bądź faxem: 618524378. Jest to szkoła publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 300544268.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.