Szkoła Policealna Nr 4 Dla Dorosłych

no image Szkoła Policealna Nr 4 Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Mielec, a za jej prowadzenie odpowiada Powiat Ziemski. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Kilińskiego nr 24. Kod pocztowy lokalizacji to 39300. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 177888850, bądź faxem: 177888852. Jest to instytucja publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 9, z czego 5 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 830473121.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.