Szkoła Policealna Nr 51 Dla Dorosłych

no image Szkoła Policealna Nr 51 Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Warszawa, a za jej działalność odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Bełska nr 1/3. Kod pocztowy lokalizacji to 2638. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 228485386, bądź faxem: 228485386. Jest to instytucja publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 141526460.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.