Szkoła Policealna W Golądkowie

no image Szkoła Policealna W Golądkowie to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Golądkowo, a za jej prowadzenie odpowiada Minister Ds. Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. - nr 41 G. Kod pocztowy lokalizacji to 6120. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 236914073, bądź faxem: 236914083. Jest to szkoła publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 20, z czego 2 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 140236949.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.