Szkoła Policealna w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

no image Szkoła Policealna w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Ustroń. Organem rejestrującym jest Powiat cieszyński (ziemski), a za jej działalność odpowiada Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Stawowa nr 3. Kod pocztowy lokalizacji to 43450. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 338543300, bądź faxem: 338544505. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Numer Regon szkoły to 000512533.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.