Zaoczna Policealna Szkoła Administracji

no image Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "cosinus" W Częstochowie to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Częstochowa. Organem rejestrującym jest Powiat m. Częstochowa (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Cosinus Sp. Z O. O.. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Żwirki i Wigury nr 6/14. Kod pocztowy lokalizacji to 42217. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 343245502, bądź faxem: 343245502. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 473084915.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.