Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa

no image Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "cosinus" W Skierniewicach to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Skierniewice. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m Skierniewice (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Cosinus Sp Z O o . Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Pomologiczna nr 6. Kod pocztowy lokalizacji to 96100. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 468312281, bądź faxem: 468312281. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 473084915.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.