Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki

no image Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Zieloonej Górze to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Zielona Góra. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Zielona Góra (grodzki), a za jej działalność odpowiada Cosinus S z o. o.. Placówka mieści się pod adresem: ul. Trasa Północna nr 15. Kod pocztowy lokalizacji to 65119. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 684593696, bądź faxem: 684593696. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 473084915.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.