Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości

no image Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "cosinus" W Gdańsku to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Gdańsk. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Gdańsk (grodzki), a za jej działalność odpowiada Cosinus Sp. Z O.o.. Instytucja mieści się pod adresem: ul. Hallera nr 16/18. Kod pocztowy lokalizacji to 80426. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 583010199, bądź faxem: 583054308. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 473084915.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.